Friday, October 7, 2011

Do'a Nurbuat

Allohumma dzil sulthoonil ‘azhiim, wa dzil mannil qodiim, wa dzil wajhil kariim.
Wa waliyyil kalimaatit taammaati wad da’awaatil mustajaabati ‘aaqilil hasani wal husaini min anfusil haqqi ‘ainil qudrati wan naazhiriin.
Wa ‘ainil insi wal jinni wa iyyakaadul ladziina kafaruu layuzliquunaka bi abshoorihim, lammaa sami’udz dzikro wa wa yaquuluuna innahuu lamajnuun. Wa maa huwa illaa dzikrul lil’aalamiin.
Wa mustajaabu Lukmaanil Hakiim, wa waritsa Sulaimaanu Daawuuda ‘alaihimas salaam.
Ya waduudu, dzul ‘Arsyil Majiid.
Thowwil ‘umrii wa shohhih ajsaadii, waqdhi haajatii, waktsir amwaalii, wa aulaadii, wa habbib linnaasi ajma’iin. Wa tabaa’adil ‘adaawata kullahaa mim bainii aadama ‘alaihis salaam.
Man kaana hayyaw wa yahiqqal qaulu ‘alal kaafiriin. Wa qul jaa ‘al haqqu wazahaqol baathilu, innal baathila kaana zahuuq. Wa nunazzilu minal Qur'aani maa hua syifaa'uw warahmatul lil mu’miniin. Wa laa yaziiduzh zhoolimiina illa khasaaroo.
Subhaana robbika robbil 'izzati 'amma yashifuun wa salaamun 'alal mursaliin. Wal hamdulillahi robbil 'aalamiin."


Artinya:“Ya Allah Penguasa Maha agung, Pemberi karunia terdahulu, yang berwajah mulia.
Yang menguasai kalimat-kalimat yang sempurna (Al Quran) dan doa – doa mustajab, dan yang berbuat bijak untuk memperbaiki pandangan buruk sebagian orang terhadap kebenaran dan nasib Hasan dan Husein.
Dan sesungguhnya orang dan jin kafir hampir saja menjerumuskan kamu (Nabi Muhammad) dengan pandangan mereka, tatkala mendengar dzikir (bacaan Al Quran) mereka berkata :’Benar – benar ia (Nabi Muhammad) itu orang gila”. Padahal Al Quran adalah peringatan bagi semua manusia.
Dan yang mengabulkan doa Luqman Hakim serta mewarisi Sulaiman anak Dawud A.S, Alloh Dzat Yang Maha Pengasih lagi memiliki singgasana,lagi Maha Mulia.
Panjangkanlah umurku, sehatkanlah badanku, kabulkanlah hajatku, perbanyaklah harta dan anak – anakku, dan buatlah semua manusia saling kasih mengasihi, dan jauhkanlah anak cucu Adam dari permusuhan, semoga keselamatan Engkau limpahkan kepada-Nya (Nabi Adam).
(Al Quran itu) peringatan bagi mereka yang masih hidup hatinya dan kepastian akan datangnya siksa bagi orang kafir. Katakanlah : kini kebenaran telah datang pemberantas kebatilan, kerena kebatilan itu memang harus lenyap. Sesungguhnya Al Quran diturunkan agar dia (Nabi Muhammad) menjadikannya sebagai penawar dan rahmat bagi yang beriman. Dan janganlah Engkau beri tambahan apapun juga kepada orang – orang jahat selain kerugian”.
Maha Suci Alloh. Tuhanmu danTuhan Yang Maha Mulia dari sifat-sifat yang diberikan oleh oleh orang kafir. Dan semoga keslamatan bagi para Rasul. Dan segala puji bagi Alloh pemilik alam semesta.

2 comments:

Salam BADAR JATI...

Followers

© Copyright 2012 badarjati.COM | Kang Indra Wibowo